Menu

Delia Steinberg Guzmán - Filozofia pre život

Život nám často predkladá otázky o zmysle toho, čo prežívame, o tom, ako vyriešiť dilemy, s ktorými sa stretávame, či sme schopní uskutočniť naše sny a túžby…
Vtedy nám prichádza na pomoc Filozofia, prinášajúc kľúče, ktoré nám odkrývajú záhady.

Delia Steinberg Guzmán, Medzinárodná riaditeľka Novej Akropolis, nám o tom podáva dobrý dôkaz prostredníctvom nasledujúcich úvah, o ktoré sa chceme na týchto stránkach podeliť s našimi priateľmi.
Keďže veľkú časť svojho času venuje skúmaniu a vyučovaniu Dejín Filozofie, môžeme povedať, že je znalkyňou bohatého vlastníctva, ktoré Ľudstvo zdedilo od toľkých hľadačov Pravdy. Navyše má talent vysvetľovať pojmy s jednoduchosťou a jasnosťou, približujúc veľké odpovede Múdrosti všetkých čias nášmu súčasnému svetu.

Jej slová nás vyzývajú žiť vedome a nadviazať dialóg s našim vnútorným bytím za pomoci nadčasových učení.

Delia Steinberg Guzmán
Hore