Menu

Program kurzu pre rozvoj osobnosti Filozofia pre život

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.


kurz Filozofia pre životChceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede? Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.

Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.


Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.

Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Čo vás čaká na kurze:

  • 12 pútavých tém z praktickej filozofie
  • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
  • skúmanie princípov a zákonitostí života
  • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
  • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
  • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
  • študijné materiály k jednotlivým témam

Kurzy otvárame pravidelne v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici.

 


Témy kurzu:

Stiahnuť program kurzu

Stiahnuť
program kurzu 

ZÁHADA ČLOVEKA A KOZMUČLOVEK – ZRKADLO UNIVERZA

Viditeľný a neviditeľný svet.
Rôzne dimenzie v človeku.
Etika ako cesta sebapoznania.

VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 1PLATÓNOV SVET IDEÍ

Sokrates a zrodenie filozofa.
Dialóg ako cesta k pravde.
Platón a idey dobra, krásy a spravodlivosti.

TISÍCROČNÁ INDIAPOKLADY INDICKEJ MÚDROSTI

Symbolizmus posvätného textu Bhagavadgíta.
Zákony Dharmy a Karmy.
Reinkarnácia. Vnútorný boj a hľadanie harmónie.

VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 2ŠŤASTIE A HODNOTY V GRÉCKEJ FILOZOFII

Platónove poňatie duše a posmrtného života.
Aristotelov recept na šťastie.
Cesty k poznaniu.
Cnosť ako sila duše.

MYSTICKÝ TIBETTIBETSKÁ CESTA UČENÍKA

Titánske dielo H.P.Blavatskej.
Starobylý tibetský text "Hlas Ticha".
Učitelia a učeníci.

STOICKÝ RÍMVNÚTORNÁ STABILITA PODĽA STOIKOV

Sloboda, osud a šťastie.
Úsudok a správne zásady.
Ľudská vôľa a vnútorná sila.
Marcus Aurelius, Epiktétos, Seneca.

BUDHISTICKÁ FILOZOFIABUDHA – SILA MYSLE V PRAXI

Život a učenie Budhu.
Ako prekonávať bolesť.
Zlatá stredná cesta.
Osem rád pre vnútornú harmóniu.

NEOPLATONICINEOPLATONICI A FORMOVANIE OSOBNOSTI

Alexandria- staroveké centrum poznania.
Ideál bratstva.
Duša, krása a vnútorný rast.

MÚDROSŤ EGYPTAŽIVÉ POSOLSTVO EGYPTA

Prepojenie duchovného a fyzického sveta.
Rady egyptských mudrcov pre jednotlivca aj spoločnosť.
Egyptské poňatie duše a posmrtného života.

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤHĽADANIE FUNGUJÚCEJ SPOLOČNOSTI

Filozofické hodnoty v spoločnosti a štáte.
Výchova a spolužitie.
Formy vlády.
Platónov Mýtus o jaskyni.

ČÍNA PODĽA KONFUCIAKONFUCIUS – UČITEĽ STOVIEK GENERÁCIÍ

Malé a veľké ja v nás.
Poriadok v spoločnosti.
Význam obradov a tradícií.

ČLOVEK A DEJINYSKRYTÁ LOGIKA DEJÍN

Význam mýtov v dejinách.
Hľadanie zákonitostí v udalostiach.
Časové cykly - éry a jugy.
Výzvy našej doby.

Hore