Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 38
Plná sála potvrdila, že mytológia a symbolizmus vyvolávajú v ľuďoch veľký záujem.
Prednáška „Kúzelný svet severských ság“ prezentovala mýtický a náboženský svetonázor pradávnych obyvateľov severnej Európy, ktorý sa zachoval v mnohých príbehoch a ságach.

Ich mýtický pohľad na svet, ktorý je charakteristický neustálym bojom dobra a zla, medzi silami poriadku a chaosu, vysiela v tomto okamihu dôležité posolstvo: Naplnenie zmyslu nášho života a našej existencie je akt hrdinstva.
Majúc na pamäti, že jedným z aspektov kultúry je rešpekt a láska podporená aktivitami pre životné prostredie a prírodu, členovia Novej Akropolis z Cypru navštívili roklinu Avakas v Pafose.
Cieľom výletu bolo spoznať ďalší malý kúsok Cyperskej prírody podľa hesla: „Pokiaľ to nepoznáš, nemôžeš to milovať.“

Výška rokliny sa pohybuje od 45 metrov na jej vstupe až po 150 metrov v stredných častiach. Roklinou po celý rok preteká rieka Avgas, ktorá je hlavným prispievateľom k tvorbe a zachovaniu jej sviežej vegetácie. Rozprávková scenéria rokliny je jednoducho dych berúca.
V rámci Medzinárodného dňa čistého pobrežia sme sa zúčastnili 10.ročníka čistenia pláží.
Dobrovoľníci Novej Akropolis spoločne s ďalšími inštitúciami vytvorili dobrý tím a v tento veľmi produktívny deň vyčistili pláž v okolí Pocitos.
O tom, ako dobre poznáme seba a naše zvyky, pojednávala prednáška s názvom „Rutina – naše každodenné putá.“
Neexistuje človek, ktorý by počas života nezískal nejaké návyky: niektoré užitočné, niektoré neužitočné, niektorých sme si vedomí a niektorých nie. Návyky sú takou samozrejmosťou, že ich prijímame ako nevyhnutné a ak nám neskrížia cestu, tak si ich nevšímame.

Prednáška zdôraznila, že je dôležité venovať im pozornosť, pretože zmenou určitých návykov môžeme výrazne zlepšiť kvalitu nášho života.
Nová Akropolis v spolupráci so Skautským inštitútom zorganizovala prednášku o prvom prezidentovi Československej republiky, T. G. Masarykovi.
Nie ako o politikovi, ale ako o filozofovi. Prednáška naplnila ľuďmi celú sálu, ani jedno miesto v hľadisku nezostalo voľné.

Toto však zďaleka nebola posledná prednáška, ďaľšia pripravovaná osobnosť je Marcus Aurelius.
Súčasťou programu bolo kultúrne podujatie v podobe filozofického bojového umenia Nei-Kung.

 
Nová verzia krátkych kurzov nazvaná Sila mýtov vytvorila veľmi špeciálny večer: predstavenie, ktoré divadelne priblížilo mýtus s názvom Edda, ktorý opisuje stvorenie a zničenie sveta podľa Škandinávskej mytológie.
Predstavenie bolo vytvorené ženskou hereckou skupinou menom The Temple, ktorej cieľom je vrátiť pôvodné vnímanie divadla, aby divadlo prinášalo duchovné zážitky.

Po predstavení nasledovala diskusia s otázkami z hladiska a večer sa skončil spoločenskou večerou s možnosťou spoznať ozajstné tváre hercov.
Divadelná skupina Fortel z Brna zložená z vidiacich aj z nevidiacich hercov hrala v divadle Bárka.
Predstavenie „Žena v trysku století” sa inšpirovala komédiou od českého filmového režiséra a scenáristu Zdeňka Podskalského. V tejto hre, ktorá bola vypredaná do poslednej stoličky, herci predstavili rôzne zápasy medzi ženou a mužom v rozličných historichých obdobiach.
Prednáškou na takúto zaujímavú tému nás poctila profesorka Marta Silvia Dios Sanz.
Don Quixote je príkladom človeka, ktorý si vytvára svoju vlastnú realitu, je hercom svojho života a nereaguje len na podnety, ktoré prichádzajú. To, v čo verí, premení na skutočnosť a vždy je motivovaný niečím vyšším – ideou, vierou, či potrebou meniť svet k lepšiemu a pomôcť ľudstvu.

Profesorke Marte Silvii Dios Sanz patrí veľké poďakovanie za psychologický a idealistický výklad. Jednoduchosť a zároveň hĺbka, s ktorou spracovala túto tému, ponúkla „potravu pre myslenie”.
Bola to vynikajúca prednáška od vynikajúcej osoby a odborníčky.

Video v pôvodnom jazyku si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:
https://youtu.be/G0UKlsdSC8Y
Existuje medzi nami mnoho ľudí, ktorí nevidia svojimi očami. Pomocníkmi v poznaní sveta sú pre nich hlavne sluch, vôňa a dotyk. Všetko, čo sme my ostatní zvyknutí iba vidieť, oni sa toho musia dotknúť.
Je tu však časť sveta, ktorú je pre nich ťažké objavovať – sú to veľké umelecké diela vytvorené ľudskými rukami. Môžeme sa očami pozerať na sochy Michelangela, či Rodin-a v múzeách, kde je v takmer každej sále nápis: „Prosím, nedotýkajte sa!“,

Na našej výstave nie sú žiadne takéto upozornenia. Naopak, sú tu pozvania: „Vítame každý dotyk“.

Projekt „Dotyk krásy “ sa zrodil v roku 2016 v Novej Akropolis v Moskve. Jej členovia v spolupráci s učiteľom internátnej školy pre výchovu a rehabilitáciu nevidiacich a slabozrakých detí postupne vytvorili múzejnú expozíciu antických kultúr, ktorá bola nakoniec venovaná internátnej škole.

V súčasnosti boli ukončené 2 etapy projektu:
  • výstava „Umenie starovekého Grécka“, ktorá sa skladá z 52 sadrových reprodukcií, na výrobe ktorých sa zúčastnilo 70 dobrovoľníkov
  • výstava „Umenie antického Egypta“ zložená z 56 reprodukcií reliéfov, basreliéfov a sôch od viac ako 100 dobrovoľníkov

Veľmi dôležitým prvkom je, že učitelia Novej Akropolis spolu s dobrovoľníkmi odprednášali pre žiakov školy sériu kurzov o symbolike antických kultúr.

Tento rok pokračuje projekt výstavou „Večná múdrosť starovekého Egypta“ pre Ruskú štátnu knižnicu nevidiacich v Moskve.

Stránka 1 z 38
Hore