Menu
Previous Next
Vitajte na stránkach Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis na Slovensku.

Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

 

Najbližšie Online podujatia

Najbližšie podujatia prezenčnou formou

Utorok 6. júna 2023 od 18:00 do 20:00, Bratislava
EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA - workshop


Interaktívny workshop venovaný empatii a schopnosti vytvárať pri vzájomnej spolupráci synergický efekt

Workshop sa bude venovať témam:

  • Schopnosť empatie a jej rozvíjanie
  • Nástroje napomáhajúce vzájomnému pochopeniu a spoluprácu
  • Úlohy a cvičenia na rozvoj osobnosti
Utorok 27. júna 2023 od 16:30 do 19:30, Banská Bystrica
DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Hoci tento rok prišli Dni dobrovoľníctva v skoršom termíne, dobrovoľnícke tvorivé dielne máme pre vás pripravené. V rámci nich by sme zasa radi vyrobili niečo pekné a užitočné. Tentokrát by to boli škrabadlá z dosiek a špagátu pre mačičky v útulkoch, ale aj tradičné flísové a flaušové hračky pre deti z detských domovov.  

KURZ FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu.
Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok ohľadom etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života. 
Kurz prebieha raz do týždňa, vždy v rovnaký deň a hodinu ako úvodná prezentácia kurzu. 

 

 

Najbližšie termíny prezenčnou formou:

Bratislava:
zatiaľ nevypísaný
Košice:
zatiaľ nevypísaný
B. Bystrica: 
zatiaľ nevypísaný

 Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej Zemi ľahšie dýchalo.

Hore